Adres

ul. Jana Matejki 4,
43-603 Jaworzno

Telefon

32 704 34 15

Cennik badań laboratoryjnych:

Pełny panel badań w EsterClinic

W naszym Specjalistycznym Centrum Medycznym wykonujemy pełny panel badań zarówno biochemicznych jak i mikrobiologicznych.

Każdy Pacjent ma możliwość odbioru badań on-line oraz ma pełny dostęp do swoich archiwalnych wyników badań laboratoryjnych za pomocą Internetu.

Wysoką jakość przeprowadzanych badań zapewnia współpracująca firma DIAGNOSTYKA.

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Zgodnie z zaktualizowanymi zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  (AOTMiT), wskazaniami do badań serologicznych obejmujących przeciwciała IgG anty-SARS-CoV-2 są:

  • ocenie odpowiedzi immunologicznej na szczepienie,
  • ocenie stężenia przeciwciał u ozdrowieńców
  • stwierdzeniu czy w przeszłości przechodziło się zakażenie

Dotychczasowe dane kliniczne wskazują, że czas od zakażenia SARS-CoV-2 do manifestacji klinicznej COVID-19 waha się od trzech (średnio 5,5) do 14 dni. Dynamika powstawania specyficznych dla wirusa przeciwciał w zakażeniu SARS-CoV-2 jest charakterystyczna dla innych ostrych infekcji wirusowych. IgM anty-SARS-CoV-2 mogą być wykrywalne 3 dni po wystąpieniu objawów IgG mogą być identyfikowane już około 7dni u chorych objawowych. Stężenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów SARS-CoV-2 (IgG anty-SARS-CoV-2) zaczyna rosnąć wraz ze spadkiem stężenia IgM anty-SARS-CoV-2. W przypadku wszystkich klas przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wynik ujemny badania serologicznego nie wyklucza przebiegu zakażenia.

We wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2 testy serologiczne są mniej przydatne niż badania PCR ze względu na okres potrzebny do wygenerowania serokonwersji. W późnej fazie infekcji testy wykrywające przeciwciała stają się nieodzowne, gdy badania PCR okazują się nieprzydatne ze względu na nieobecność materiału wirusowego.

Wg  AOTMiT, badania serologiczne przeciwciał anty-SARS-CoV-2 obu klas: IgG i IgM mogą potwierdzić  COVID-19 u osób z objawami utrzymującymi się powyżej 8 14 dni, w przypadku ujemnego wyniku w badania PCR oraz są  jedną z podstawowych metod w diagnostyce wieloukładowego zespołu zapalnego powiązanego z COVID-19 u dzieci (ang. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporarily associated with SARS-CoV-2 infection, PIMS-TS).

W przypadku otrzymania wyniku dodatniego wyłącznie dla przeciwciał klasy IgM, należy wykluczyć wczesną fazę zakażenia przez wykonanie badania metodą RT PCR w kierunku SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardła. U osób zaszczepionych, z bardzo dobrą odpowiedzią na immunizację, zdarza się, że oznaczone stężenie przeciwciał przekracza tzw. górną granicę zakresu liniowości metody. W takiej sytuacji wynik nie jest podawany jako konkretna wartość – na wyniku badania podany jest górny zakres liniowości, który został przekroczony, poprzedzony znakiem.

Taki wynik oznacza, że ilość przeciwciał jest bardzo duża, a znajomość dokładnej ich wartości nie zmienia interpretacji klinicznej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ZADZWOŃ LUB NAPISZ WIADOMOŚĆ, ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE NAJSZYBCIEJ JAK TO TYLKO MOŻLIWE.