Adres

ul. Jana Matejki 4,
43-603 Jaworzno

Telefon

32 704 34 15

lek. Magdalena Kozak

Czym jest neurologia?

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.


Największym wyzwaniem związanym z rozpoznaniem i diagnozowaniem chorób neurologicznych jest tak zwana nieswoistość objawów, co oznacza, że pojawiające się u pacjenta objawy neurologiczne mogą być przejawem wielu różnych chorób – nie tylko spowodowanych złym funkcjonowaniem samego układu nerwowego lub rozwojem konkretnej choroby w jego obrębie czy w mózgu ale np. schorzeniami w obrębie narządu ruchu.

Lekarz Neurolog EsterClinic Jaworzno

Lekarz neurolog EsterClinic diagnozuje i leczy schorzenia mózgu, nerwów obwodowych oraz rdzenia kręgowego, które sygnalizują objawy takie jak:

bóle niejasnego pochodzenia,
• bóle głowy (migrena, napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy),
• parestezje czyli pieczenie, kłucie, mrowienie, palenie w okolicy skóry
• zawroty głowy i zaburzenia równowagi,
• zaburzenia czynności ruchowych,
• zaburzenia widzenia,
• zaburzenia snu,
• zaburzenia pamięci,
• zaburzenia świadomości,
• zaburzenia zdolności językowych i mowy,
• zaburzenia uwagi,
• zaburzenia węchu i smaku,
• otępienie lub apatia,
• zaburzenia czucia (w postaci m.in. niedoczulicy, ale i przeczulicy),
• zaburzenia koordynacji,
• ruchy mimowolne (takie jak np. drżenia, pląsawica czy mioklonie),
• osłabienie siły mięśniowej,
• zaburzenia nastroju (zarówno jego obniżenia, jak i podwyższenia czy wahań nastroju),
• stany lękowe.
• paraliże,
• omdlenia,
• napady drgawkowe,
• trudności z przemieszczaniem się,
• urojenia,
• omamy,
• zmiany osobowości,
• agresja,

Podstawowym badaniem, które wykonuje neurolog jest wywiad lekarski oraz ocena zgłaszanych objawów. Przy podejrzeniach schorzeń związanych z układem nerwowym, neurolog przeprowadza kompleksowe badanie fizykalne. Pierwszym z nich jest badanie głowy z oceną nerwów czaszkowych, następnie badanie kończyn i odruchów fizjologicznych, a także chodu pacjenta. Ważnym elementem diagnostyki neurologicznej jest ocena wzroku, słuchu, mowy, zdolności pisania i zapamiętywania.

Występowanie objawów neurologicznych, pojedynczych lub kilku jednocześnie — zawsze powinno być sygnałem do konsultacji u neurologa. W żadnym przypadku nie powinno się ich bagatelizować — szczególnie kiedy zaczynają występować regularnie, powtarzać się w określonych seriach lub sekwencjach bądź wyraźnie się nasilają.

Nie czekaj – skonsultuj się ze specjalistą neurologiem w EsterClinic


Jeśli szukasz neurologa Katowice lub neurologa Sosnowiec warto dojechać do EsterClinic w Jaworznie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ZADZWOŃ LUB NAPISZ WIADOMOŚĆ, ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE NAJSZYBCIEJ JAK TO TYLKO MOŻLIWE.