Adres

ul. Jana Matejki 4,
43-603 Jaworzno

Telefon

32 704 34 15

dr n. med. Artur Dobosz

Genetyka EsterClinic Jaworzno

Genetyka kliniczna jest dziedziną medycyny która specjalizuje się diagnostyką chorób genetycznie uwarunkowanych, poradnictwem genetycznym w rodzinach z grup ryzyka (w których rozpoznano, lub podejrzewa się chorobę genetyczną), w rodzinach z niepowodzeniami rozrodu oraz diagnostyką prenatalną niektórych chorób/wad rozwojowych genetycznie uwarunkowanych.

Doktor genetyki klinicznej w EsterClinic to specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i poradnictwa genetycznego w chorobach genetycznie uwarunkowanych.

Genetyk Jaworzno - podczas wizyty:

 • przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący problemu klinicznego i historii chorób w rodzinie,
 • zapoznaje się z dokumentacją lekarską, wynikami dotychczas przeprowadzonych badań i wcześniejszych konsultacji,
 • pyta o występujące w rodzinie choroby uwarunkowane genetycznie, choroby o nieznanej etiologii, wady wrodzone, niepowodzenia rozrodu, nowotwory złośliwe i na tej podstawie tworzy rodowód,
 • bada chorych członków rodziny, niekiedy także osoby zdrowe, sporządza
  dokumentację lekarską,
 • ustala plan postępowania diagnostycznego i przedstawia go pacjentom,
 • zleca odpowiednie badania diagnostyczne np. badanie kariotypu, badania
  molekularne, które pozwalają ustalić rozpoznanie i określić, czy choroba
  pacjenta/obserwowana patologia mają podłoże genetyczne.

Jeśli szukasz genetyka Katowice lub genetyka Sosnowiec warto dojechać do EsterClinic w Jaworznie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ZADZWOŃ LUB NAPISZ WIADOMOŚĆ, ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE NAJSZYBCIEJ JAK TO TYLKO MOŻLIWE.