Adres

ul. Jana Matejki 4,
43-603 Jaworzno

Telefon

32 704 34 15

dr n. med. Klaudia Pacia

SPECJALISTA KARDIOLOGII

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu kardiologii odbyła w Klinice Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 2021 roku uzyskała tytuł specjalisty kardiologii oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w Instytucie Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskim w Krakowie. Jeszcze w trakcie studiów otrzymywała Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium doktoranckie UJ-CM. 

Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także jednym z członków Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023. 

W codziennej praktyce klinicznej zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób sercowo-naczyniowych (echokardiografia, próba wysiłkowa, monitorowanie EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego ABPM, USG tętnic dogłowowych). Jest certyfikowanym echokardiografistą. Leczenie opiera o aktualne wytyczne i najnowsze standardy medyczne, nie zapominając o indywidualnym podejściu do każdego Pacjenta.

Od początku swojej działalności bierze czynny udział w wielu inicjatywach naukowo-badawczych. Jest uczestnikiem licznych zjazdów, kongresów, konferencji oraz warsztatów, pogłębiając wiedzę w dziedzinie kardiologii. Autorka i współautorka wielu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. 

Swoje zainteresowania wiąże głównie z diagnostyką i terapią kardiologicznych stanów zagrożenia życia, a także profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego, wyznając motto: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć!”. Doceniana przez pacjentów za życzliwość, empatię oraz pełen profesjonalizm.