Adres

ul. Jana Matejki 4,
43-603 Jaworzno

Telefon

32 704 34 15

lek. Mateusz Gajda

ANGIOLOG

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie specjalizujący się w dziedzinie Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jest to jeden z największych ośrodków leczących chorych ze schorzeniami naczyniowymi z wykorzystaniem metod małoinwazyjnych, wewnątrznaczyniowych. Obecnie realizuje doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Mikrobiologii Lekarskiej CM UJ na temat infekcji w obrębie kończyn dolnych

Regularnie prowadzi szkolenia z diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie oceny naczyń żylnych oraz tętniczych dla lekarzy w ramach kursów organizowanych przez Medycynę Praktyczną – jedno z czołowych wydawnictw medycznych w Polsce, które zarazem tworzy we współpracy z najlepszymi specjalistami podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie Chorób Wewnętrznych, w tym w Angiologii jako jej poddziedzinie.

Ukończył kurs Diagnostyki Dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych oraz kurs Ultrasonografia dopplerowska/ dupleksowa tętnic domózgowych oraz ultrasonografia przezczaszkowa, Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. 

Obecnie pracuje naukowo nad zagadnieniem jakości życia pacjentów po zabiegach wewnątrznaczyniowych oraz zmianą mikrobioty przewlekłych owrzodzeń u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej po zabiegach endowaskularnych.

Jest aktywnym uczestnikiem wielu wykładów i wystąpień na konferencjach naukowych a także autorem wielu publikacji naukowych.